Тема 5: Кодування відомостей у комп’ютері


ТЕМА: Кодування відомостей у комп’ютері
Загальні відомості про кодування. Кодування текстових і числових даних. 
Одиниці вимірювання довжини двійкового коду. 
Кодування зображень. Растрове зображення. Поняття глибини кольору й кольорової моделі.
Векторні зображення. Кодування звуку. Поняття про цифро-аналогове і аналого-цифрове перетворення звуку.
Основні принципи компресії (стиснення) повідомлень.
Практична робота №18 Порівняння розмірів файлів різних графічних форматів і якості зображення, що з них відтворюється.

Практична робота №19 Аналіз ефективності стиснення файлів даних, збережених у різних форматах