Тема 1: Основи обчислювальної техніки

ТЕМА: Основи обчислювальної техніки

Загальні відомості про системи числення. Двійкова та шістнадцяткова системи числення.


Сделано на Padlet
Перетворення чисел з однієї системи числення в іншу.
Практична робота №1 Перетворення чисел з однієї системи числення в іншу.

Сделано на Padlet

Арифметичні операції в двійковій системі числення.

Практична робота №2 Виконання арифметичних дій у двійковій системі числення.

Сделано на Padlet

Основні поняття алгебри логіки. Елементарні логічні функції та логічні елементи. Фізичні втілення логічних елементів.
Практична робота №3 Конструювання найпростіших логічних схем