Календарне планування


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ «ІНФОРМАТИКА. 8 КЛАС»

5–9 класи загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням
предметів природничо - математичного циклу
Лист IIТЗО №14.1/12–Г–265 від 05.09.2012
За редакцією академіків НАПН України А. М. Гуржія і В.Ю. Бикова

8 клас, 70 год (2 години на тиждень)

Зміст навчального матеріалу

Основи обчислювальної техніки6 годин

1.       
Вступний інструктаж з правил поведінки і безпеки життєдіяльності (БЖ) під час занять в кабінеті інформатики
Загальні відомості про системи числення.
2.       
Двійкова та шістнадцяткова системи числення. Арифметичні операції в двійковій системі числення. Перетворення чисел з однієї системи числення в іншу.
3.       
Основні поняття алгебри логіки. Елементарні логічні функції та логічні елементи.
Фізичні втілення логічних елементів.
4.       
Практична робота №1
Перетворення чисел з однієї системи числення в іншу.
5.       
Практична робота №2
Виконання арифметичних дій у двійковій системі числення.
6.       
Практична робота №3
Конструювання найпростіших логічних  схем

Будова комп’ютера4 годин
7.       
Процесор, його будова та принцип роботи. Пам’ять. Основні принципи збереження даних.
Архітектура комп’ютера. Принцип програмного керування.
Типи каналів зв’язку і їх основні характеристики
8.       
Практична робота №4
Визначення параметрів комп’ютера і апаратних складових.
9.       
Практична робота №5
Визначення складу і призначення програмного забезпечення,  встановленого  на комп’ютері
10.   
Практична робота №6
Визначення можливості використання комп’ютера для виконання певних завдань

Комп’ютерне моделювання2 год
11.   
Види комп’ютерного моделювання. Розрахункові, графічні, імітаційні та інші моделі.. Обчислювальний  експеримент Створення і дослідження комп’ютерної моделі на прикладах з математики, фізики й інших навчальних предметів
12.   
Практична робота №7
Створення електронних таблиць для опрацювання результатів вимірювань

Алгоритмізація і програмування 25 годин
13.   
Означення алгоритму і його властивості. Способи опису алгоритмів. Основні алгоритмічні структури. Виконання алгоритмів. Етапи розв'язування задач за допомогою комп’ютера
14.   
Мова програмування. Історія розвитку мов програмування. Класифікація мов програмування.  Середовище програмування.
15.   
Практична робота №8
Ознайомлення з інтерфейсом середовища програмування.
16.   
Символи, ключові слова та ідентифікатори. Оператор присвоювання. Оператори введення й виведення даних. типи даних та їх класифікація.
17.   
Практична робота №9
Уведення, виконання і налагодження найпростіших програм.
18.   
Поняття змінної. Стандартні типи даних. Типи даних, що визначає користувач. Константи.
19.   
Вбудовані математичні функції. Арифметичні вирази.
20.   
Практична робота №10
Розроблення програми виконання арифметичних обчислень.
21.   
Вбудовані рядкові функції
22.   
Логічні вирази
23.   
Оператори  розгалуження
24.   
Практична робота №11
Розроблення програми для виконання обчислень з розгалуженнями.

25.   
Вкладені розгалуження.
26.   
Оператор вибору
27.   
Оператори повторення (з відомою кількістю повторень, з передумовою і післяумовою).
28.   
Оператори повторення (з відомою кількістю повторень, з передумовою і післяумовою).
29.   
Практична робота №12
Розроблення програми для виконання циклічних обчислень з наперед відомою кількістю повторень.
30.   
Практична робота №13
Розроблення програми для виконання циклічних обчислень з наперед невідомою кількістю повторень.
31.   
Вкладені цикли.
32.   
Практична робота №14
Розроблення програми для виконання циклічних обчислень з вкладеними циклами.

33.   
Поєднання повторення з розгалуженням.
34.   
Практична робота №15
Розроблення програми для виконання циклічних обчислень з повтореннями і розгалуженнями.

35.   
Практична робота №16
Розроблення програми для виконання складних обчислювальних процесів.

36.   
Практична робота №17
Розроблення програми для виконання складних обчислювальних процесів