Тема 4: Алгоритмізація і програмування

ТЕМА: Алгоритмізація і програмування
Означення алгоритму і його властивості. Способи опису алгоритмів. Основні алгоритмічні структури.
Виконання алгоритмів. Етапи розв'язування задач за допомогою комп’ютера. Мова програмування. Історія розвитку мов програмування. Класифікація мов програмування. 
Середовище програмування.
Символи, ключові слова та ідентифікатори. Оператор присвоювання. Оператори введення й виведення даних. типи даних та їх класифікація. 
Поняття змінної. Стандартні типи даних. Типи даних, що визначає користувач. Константи. Вбудовані математичні функції. Арифметичні вирази. 
Вбудовані рядкові функції. Логічні вирази. Оператори розгалуження. 
Вкладені розгалуження. Оператор вибору. 
Оператори повторення (з відомою кількістю повторень, з
передумовою і післяумовою). 
Вкладені цикли.
Поєднання повторення з розгалуженням.

Практична робота №8 Ознайомлення з інтерфейсом середовища програмування.

Практична робота №9 Уведення, виконання і налагодження найпростіших програм.

Практична робота №10 Розроблення програми виконання арифметичних обчислень.

Практична робота №11 Розроблення програми для виконання обчислень з розгалуженнями.

Практична робота №12 Розроблення програми для виконання циклічних обчислень з наперед відомою кількістю повторень.

Практична робота №13 Розроблення програми для виконання циклічних обчислень з наперед невідомою кількістю повторень.

Практична робота №14 Розроблення програми для виконання циклічних обчислень з вкладеними циклами.

Практична робота №15 Розроблення програми для виконання циклічних обчислень з повтореннями і розгалуженнями.

Практична робота №16 Розроблення програми для виконання складних обчислювальних процесів.

Практична робота №17 Розроблення програми для виконання складних обчислювальних процесів